Cvrkal – překlady

Naši zákazníci se již od roku 1995, kdy svoje překladatelské a tlumočnické aktivity začal rozvíjet současný společník a jednatel společnosti pan Mgr. Rudolf Cvrkal, těší kvalitnímu jazykovému servisu. Překladatelé a tlumočníci, s nimiž spolupracujeme, patří mezi nejlepší v oboru, disponují četnými zkušenostmi a špičkovými jazykovými znalostmi. Důkazem profesní zdatnosti a zároveň poctou jsou pro nás spokojené reakce našich zákazníků, mezi něž patří malé i velké, tuzemské i zahraniční společnosti. Opakovaně se na nás obrací rovněž orgány státní správy a samosprávy.

Díky individuálnímu přístupu a potenciálu našich spolupracovníků přeložíme téměř jakoukoliv jazykovou kombinaci, z jakéhokoliv oboru a v termínu, který Vám bude vyhovovat.

U všech zakázek samozřejmě dbáme na náležitý způsob provedení práce, její vysokou kvalitu, dodržování dohodnutých termínů a v neposlední řadě na povinnost zachování naprosté mlčenlivosti.

Naším cílem je poskytování standardně vysoce kvalitních služeb k Vaší plné spokojenosti. Chceme, aby se na nás mohl každý zákazník v jakékoliv situaci plně spolehnout, aby se k nám rád vracel a aby se naše vzájemné kontakty úspěšně rozvíjely.

Jelikož jsme si vědomi toho, že dokumenty, které pro Vás překládáme, nesou visačku vysoké důležitosti, uzavřeli jsme pojištění profesní odpovědnosti, které chrání nejenom Vás, nýbrž i nás coby poskytovatele profesionálních překladatelských služeb. Eventuální chyba, která se přes náš pečlivý, odborný a odpovědný přístup může vyskytnout, tak díky tomuto pojištění neohrozí ani našeho klienta ani nás.