POSKYTOVANÉ SLUŽBY

Překlady

Pro naše tuzemské i zahraniční zákazníky provádíme překlady různého typu v závislosti na jejich individuálních požadavcích. Škála typů jazyků, s nimiž se setkáváme, je velmi různorodá, od běžných až po méně frekventované jazyky.

Standardní překlad. Nejběžnější forma překladu. Dodání přeloženého dokumentu během několika dnů (po dohodě se zákazníkem).

Expresní překlady. Překlady realizované v rámci několika hodin (v závislosti na rozsahu překládaného textu).

Soudní překlady. Překlady důležitých listin (vysvědčení, diplomy, rodné listy, oddací listy, výpisy z obchodního  či trestního rejstříku, ..) a textů určených pro státní ogány. Tento typ překladu smí provádět pouze překladatel jmenovaný příslušným krajským soudem.

Odborné překlady. Překlady textů technického charakteru: návody na obsluhu, technologické postupy, bezpečnostní listy, technické normy, … Překlady dokumentů z oblasti ekonomie (zápisy o auditu, výsledovky, rozvahy, analýzy, ..)

Překlady pomocí CAT nástroje (TRADOS). Používání speciálního překladatelského softwaru. Zajištění jednotné terminologie. Nižší cena za překlad.

Překládáme z/do následujících jazyků: Angličtina, němčina, ruština, francouzština, španělština, italština, polština, portugalština, holandština, maďarština, slovinština, chorvatština, srbština, rumunština, finština, norština, švédština, dánština, litevština, lotyština, estonština, slovenština, čínština, japonština, vietnamština

Tlumočení

V rámci poskytování tlumočnických služeb jsme pro Vás schopni zajistit konsekutivní, simultánní či soudní tlumočení, přičemž Vám bude vždy k dispozici patřičně připravený, profesionální tlumočník. V rámci nabídky tlumočnického servisu jsme našim zákazníkům k dispozici jak v tuzemsku, tak i v zahraničí.

Konsekutivní tlumočení
Simultánní tlumočení
Soudní tlumočení

Tlumočíme z/do následujících jazyků: Angličtina, němčina, ruština, francouzština, španělština, italština, polština, portugalština, holandština, maďarština, slovinština, chorvatština, srbština, rumunština, finština, norština, švédština, dánština, litevština, lotyština, estonština, slovenština, čínština, japonština, vietnamština

V případě simultánního tlumočení zajistíme na přání našich zákazníků i potřebnou konferenční techniku.

Korektury

Na základě přání objednatele překladu zajistíme korekturu textu přeloženého naší společností, korekturu cizího překladu či textu i předtiskovou korekturu.

Druhy korektur:
Korektura češtiny (pravopis, gramatika, stylistika)
Korektura cizojazyčného textu (rodilý mluvčí)
Předtisková korektura
Korektura právních textů právníkem

Lokalizace

Pod pojmem Lokalizace se rozumí přizpůsobení příslušného produktu standardům (jazyku, kulturním a společenským zvyklostem) platným v konkrétní zemi, regionu či na příslušném trhu. Na zdařilé či nesprávně realizované lokalizaci často závisí úspěch či neúspěch subjektu působícího v daném tržním prostředí. Cílem lokalizace ve smyslu lingvistického překladu předmětného dokumentu je přiblížení popisovaného produktu adresátovi takovým způsobem, aby spotřebitel nabyl dojmu, že se jedná o produkt pocházející přímo z regionu, ve kterém žije.

Nabídka našich služeb zahrnuje lokalizaci webových stránek, softwaru, hardwaru, technické dokumentace, popisek strojů, zařízení a podobné techniky.