Expresní překlad

Expresní překlad je překlad, který má přednost před ostatními standardními překlady. Termín vyhotovení takového překladu je závislý na požadavcích zákazníka (do 2 – 24 hodin). Dle spěšnosti překladu příslušného dokumentu se stanoví i odpovídající cena (expresní příplatek).