Překlady pomocí CAT nástroje (TRADOS)

CAT (computer aided translation) je zkratka pro překlad podporovaný počítačem. Využívá se při něm speciální software, s jehož pomocí lze vytvořit databázi termínů užitých v předchozích překladech. Tím se zajistí jednotná terminologie a přesnost prováděného překladu. Díky použití CAT softwaru lze kvalitně a rychle realizovat rozsáhlé zakázky, jejichž překlad by byl bez využití CAT softwaru časově podstatně náročnější. Naše společnost používá software TRADOS.
Přednosti používání CAT nástrojů:
– přesná terminologie (použití stejných termínů v celém dokumentu),
– nižší cena na překlad (překlad opakujících se slov či vět se provádí pouze jednou),
– lze vytvářet překladatelskou paměť.