Standardní překlad

Jedná se o překlad vyhotovený ve standardním termínu, přičemž termín vyhotovení záleží na rozsahu zdrojového dokumentu. Denní norma v případě standardního překladu činí 1800 slov zdrojového textu, což představuje cca 7 normostran.