TLUMOČENÍ

Simultánní tlumočení

Simultánní neboli kabinové tlumočení je tlumočení, kdy tlumočník nečeká, až řečník domluví, aby začal tlumočit, a po celou dobu tlumočí téměř současně s řečníkem. Tlumočník se nachází v kabině vybavené příslušnou technikou a tlumočení se přenáší do sluchátek posluchačům. Jelikož je tento typ tlumočení mimořádně náročný, musí být pro příslušnou jazykovou kombinaci k dispozici vždy dva tlumočníci. Simultánní tlumočení se používá zejména na konferencích či seminářích.

Konsekutivní tlumočení

Konsekutivní neboli doprovodné tlumočení je tlumočení po několika větách řečníka. Tlumočník vyčká, až řečník dokončí kratší myšlenkový úsek, a poté formuluje obsah sdělení v cílovém jazyce. Toto tlumočení je vhodné zejména pro obchodní jednání nebo přednášky.

Soudní tlumočení

Soudní tlumočení jsou oprávněni provádět pouze soudní tlumočníci. Soudní tlumočník mimo to stvrzuje svou kulatou pečetí správnost tlumočnického záznamu. Služeb soudních tlumočníků využívají státní orgány (např. soudy, policie), ovšem i občané (např. tlumočení svatebního obřadu).