Odborný překlad

Odborným překladem je překlad textu z určité oblasti společenského života. Patří sem např. texty z oblasti práva, obchodu, strojírenství, stavebnictví,  marketingu, elektrotechniky apod.