Soudní tlumočení

Soudní tlumočení jsou oprávněni provádět pouze soudní tlumočníci. Soudní tlumočník mimo to stvrzuje svou kulatou pečetí správnost tlumočnického záznamu. Služeb soudních tlumočníků využívají státní orgány (např. soudy, policie), ovšem i občané (např. tlumočení svatebního obřadu).