Konsekutivní tlumočení

Konsekutivní neboli doprovodné tlumočení je tlumočení po několika větách řečníka. Tlumočník vyčká, až řečník dokončí kratší myšlenkový úsek, a poté formuluje obsah sdělení v cílovém jazyce. Toto tlumočení je vhodné zejména pro obchodní jednání nebo přednášky.