Soudní překlad

Soudní překlad může provádět pouze překladatel jmenovaný příslušným krajským soudem. Vyhotovený překlad se neoddělitelně spojí („sešije“) s originálem či s notářsky ověřenou kopií originálu a následně ji soudní tlumočník (překladatel) opatří svou pečetí a doložkou. Tento typ překladů se používá u textů určených pro státní orgány či u jiných důležitých listin.